A HÁDA-1 Kft. 2017. ÉVI ENERGIAHATÉKONYSÁGI ÖSSZEFOGLALÓJA

Energiahatékonysági elvárások

Az Európai Unió, a 2020-ig szóló stratégiája alapján valódi eredményeket akar az energiafelhasználás és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése, valamint a megújuló energiák használatának növelése terén. Magyarországon a célkitűzés részeként összesen 8,3 PJ energiamegtakarítást kell elérni a nagyvállalatok energiahatékonysági intézkedései, beruházásai révén.

Az energiahatékonysági célok elérése tehát abszolút értékű, amit az irányok kijelölésével, a folyamatok kézben tartásával és folyamatos figyelemmel kísérésével lehet biztosítani. 2016-ban a Háda-1 Kft. az energetikai alapállapot felmérésével és az energiahatékonyságot növelő intézkedések tervezésével, azaz az energetikai audit elvégzésével éppen ezt tűzte ki célul.

Energiahatékonysági intézkedések közé azok a tevékenységek sorolandók, melyek a szolgáltatás mennyiségi és minőségi mutatóinak megőrzése vagy javulása mellett a teljesítés során felhasznált energia csökkenését eredményezik. Ennek megfelelően a Háda-1 Kft. eszköz-, és gépjárműbeszerzéseiben, továbbá épületkorszerűsítéseiben a korszerű technológiákat választja.

A fogyasztók igényeinek változása mindemellett a minőségi szolgáltatás új kihívásait támasztják. Az újdonság iránt növekvő vásárlói igény a szállítással összefüggő feladatokban, míg az üzletek évszaktól független komfortjának növelése a XXI. század elvárásaként jelent teljesítendő kihívást.

Hogyan lehet egyszerre elérni a fogyasztók növekvő elvárásait és az energiafelhasználást csökkenteni?

A válasz a Háda-1 Kft. felsővezetésének stratégiai döntésén nyugszik.

A Társaság 2016-ban adatgyűjtés és elemzés útján meghatározta az „energia-alapállapot” értékeit, vagyis az energiafelhasználás területeit, a legnagyobb fogyasztókat és a fogyasztás egyéb paramétereit. A 2017. év során az energiahatékonyság növelése az e pontokra tervezett fejlesztések megvalósításával érhető el.

Hogyan? Az energiatakarékosságot eredményező tevékenységek célszerű alkalmazásával az energiaigény, energiafogyasztás és energiafelhasználás fajlagos csökkentésével. Ilyenek például a következők:

  • Kevesebb energiafelhasználással: hatékonyság növelése, veszteségek csökkentése.
  • Technológiai- és épületenergetikai megtakarításokkal.
  • Szervezeti kultúrát érintő intézkedésekkel.
  • Alternatív, megújuló energiaforrások alkalmazásával.

Szervezeti kultúrát érintő célfejlesztések

Az energiafogyasztás racionalizálását a technológiai fejlesztéseken túl 2016. évtől a szervezeti kultúrában történő szemléletformálás tervezett tevékenységei is erősítik.

Logisztikai beruházások, fejlesztések

A logisztikai eszközpark megújítására a Társaság 2017-ben korszerű, alacsony károsanyagkibocsátású, nagy hatásfokú motorokkal szerelt gépjárművekre cserélte flottája egy részét.

Karbantartás

A karbantartási tevékenység célja az eszközök és berendezések üzemeltetési hatásfokának megőrzése. A rendszeres karbantartással az eszközök hosszabb életciklust élnek meg, energia hatékonyságuk nem romlik számottevően.

A 2017. évi energiafogyasztás és kapcsolódó CO2 kibocsátás megoszlása   

Trendek fenntartása

Az energiairányítási rendszerben a célok felé vezető utat indikátorok jelzik, a célokhoz vezető utat felelős és hatáskörrel felruházott szakemberek kísérik. Az indikátorok változásának trendje megmutatja, hogy a tervezett intézkedések végrehajtása a cél felé segíti-e a Társaságot, vagy kell-e beavatkozás az eredmények eléréséhez?

A Társaság mind a logisztika, mind az épületüzemeltetés terén folyamatos felügyelet alatt tartja az energiafelhasználás relatív értékeit, hogy eltérés esetén gyors, illetve a trendek elemzése útján racionális és objektív változtatásokat tervezzen és valósítson meg. A relatív energiafogyasztás szempontjából történő értékelés rendszerének kialakítása és alkalmazása segíti az energiahatékonyság hosszabb távú növelését, valamint a gazdaságosság fokozását

A jelentések az alábbi linkeken letölthetőek: 

2017 01 havi jelentés HÁDA-1

2017 02 havi jelentés HÁDA-1

2017 03 havi jelentés HÁDA-1

2017 04 havi jelentés HÁDA-1

2017 05 havi jelentés HÁDA-1

2017 06 havi jelentés HÁDA-1

2017 07 havi jelentés HÁDA-1

2017 08 havi jelentés HÁDA-1

2017 09 havi jelentés HÁDA-1

2017 10 havi jelentés HÁDA-1

2017 11 havi jelentés HÁDA-1

2017 12 havi jelentés HÁDA-1

Energetikai szakreferens_havi jelentes_HADA-1 kft 2018_01 vv

ESZR_havi jelentes_HADA-1 kft 2018_01v2

ESZR_havi jelentes_HADA-1kft_2018_02

ESZR_havi jelentes_HADA-1kft_2018_04

ESZR_havi jelentes_HADA-1kft_2018_05

ESZR_havi jelentes_HADA-1kft_2018_06

Energetikai szakreferens_havi jelentes_HADA-1kft_2018_03-1

ESZR_havi jelentes_HADA-1kft_2018_07

ESZR_havi jelentes_HADA-1kft_2018_08

Hada-1 kft kft honlap publikacio 2018

https://hada.hu/wp-content/uploads/2022/04/Tajekoztato_eves_jelentes_publikacio-1.pdf

https://hada.hu/wp-content/uploads/2022/04/Hada-1-Kft-honlap-publikacio-2021.pdf

https://hada.hu/wp-content/uploads/2023/06/Hada-1-Kft-honlap-publikacio-2022.p

https://hada.hu/wp-content/uploads/2023/11/HADA_Energetikai-audit_2023_vv-1.pdf